Hacıbəy Sultanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans

 “Günəş sistemi cisimlərinin fizika və dinamikasının tədqiqində müasir istiqamətlər

                                                                Tezislər

 

 

 

                   Lütfi Zadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş mini-konfrans

                                                         Lütfi Zadə - 100

                                                                Tezislər

 Konfrans məruzələri üzrə seçilmiş məqalələr AzAJ-da (Cild 16, №2) dərc edilmişdir

 

 

   Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının 60 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans

       Ulduzlar və planetlər fizikası: atmosferləri, aktivlik və maqnit sahələri

                                                                 Tezislər

 Konfrans məruzələri üzrə seçilmiş məqalələr AzAJ-da (Cild 15, №1,2) dərc edilmişdir