Kosmik plazma və heliogeofiziki problemlər şöbəsi

  1.

  Cəlilov Namiq Sərdar

Şöbə müdiri

 Müxbir üzv

  namigd@mail.ru  

  2.

  Məmmədov Sabir Həsən

Baş elmi işçi

 f.r.e.d.

  sabirmamedov@mail.ru 

  3.

  Hüseynov Şirin Şirinalı

Aparıcı elmi işçi

 f.r.f.d.

  -

  4.

  Mustafa Famil Rafiz

Elmi işçi

 -

  famil.mustafa@gmail.com  

  5.

  Hüseynov Sədi Şirin

Elmi işçi

 -

  sedi-huseynov@mail.ru  

  6.

  Səmədov Cənnət Həsən

Kiçik elmi işçi

 -

  cennet.semedov@gmail.com  

  7.   Bayramova Elista Vahid Kiçik elmi işçi  -   elista.bayramovaa@gmail.com  
  8.   Cəfərov Xalid Zakir Böyük laborant  -   xalid.cefer36@gmail.com 
  9.   Ələkbərov İlqar Ələkbər Baş Texnoloq  -   i.alekberov@mail.ru 
 10.   Seyidova Afət Adil Mühəndis  -  -
 11.   Ələkbərova Qətibə Ağamalı Laborant  -  -

 

Nəzəri Astrofizika və kosmologiya şöbəsi

  1.

  Rəcəbov Bala Əli Əli

Şöbə müdiri

 f.r.f.d, dosent

  balaali.rajabov@mail.ru

  2.

  Şustaryov Pyotr Nikolayeviç

Aparıcı elmi işçi

 f.r.f.d.

  -

  3.

  Qasımova Rəsmiyyə Eldar

Aparıcı elmi işçi

 f.r.f.d, dosent

  -

  4.

  Nurməmmədov Məhəmməd    . Əhməd

Aparıcı elmi işçi

 f.r.f.d, dosent

  nurmamedov_55@mail.ru

  5.

  Quliyeva Səadət Şahin

Kiçik elmi işçi

 -

  quliyevaseadet0@gmail.com   

 

Astronomik cihazlar və innovativ texnologiyalar şöbəsi

  1.

  İsmayılov Abbas Süleyman

Şöbə müdiri

 -

  -

  2.

  Nərimanov Sifadə Müzəffər

Sex rəisi

 -

  - 

  3.

  Hüseynov Müşfiq Şirin

Baş mütəxəssis

 -

  musfiq_huseynov@mail.ru

  4.

  Cəlilov Fuad Xanmusa

Texnik

 -

  -

  5.

  Şərəfxanov Nurlan İbadət

Texnik

 -

  nurlans123@gmail.com 

  6.

  Yusifov Emin Ələkbər

Texnik

 -

  -

  7.

  Mirzəyev Məhəmməd Gülmalı

Texnik

 -

  -

  8. 

  Balayev İsrayıl Yusif

Texnik

 -

  -

  9.

  Cəlilov Nadir Rauf

Texnik

 -

  -

  10.

  Əfəndiyev Aslan Nadir

Texnik

 -

  -

  11. 

  Şükürova Mahirə Ağabala

Laborant

 -

  -

 

“Elmi əlaqələr və təşkilati məsələlər“ şöbəsi

  1.

  Hüseynov Kamal Mehrac

Şöbə müdiri

 f.r.f.d

  yanus1955@gmail.com

  2.

  Əmrahova Flora Elhamid

Böyük laborant

 -

  amrahova.flora@gmail.com  

 

 

Təhsil şöbəsi

  1.

  Əhmədov Paşa Elxan

Şöbə müdiri

 -

  pashaakhmedov87@gmail.com  

  2.

  Həmidova Mina Məmməd

Metodist

 -

  -

  3.

  Cabbarzadə Xatirə Hafiz

Metodist

 -

  xatiracabbarzade@rambler.ru  

  4.

  Əsgərov Ruslan Qiyas

Kompüter operatoru

 -

  asgarov.ruslan@gmail.com   

 

“İnformasiya təminatı və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

  1.

  Salehli Orxan Məzahir

Şöbə müdiri

 -

  salehli.orxan@gmail.com 

  2.

  Şükürov Mənami Emin

Baş mütəxəssis

 -

  -

  3.

  Həsənov İslam Kamandar

Mühəndis proqramçı

 -

  

 

“Elmi nəticələrin işlənməsi və nəşr sektoru

  1.

  Əzimli Cəmilə Ceyhun

Sektor müdiri

 -

 camaezimli@gmail.com  

  2.

  Qənbərov Arif Əliheydər

Elmi işçi

 -

 shao.press@gmail.com 

  3.

  Hüseynova Təranə Əhməd

Aparıcı tərcüməçi

 -

 -

 

“Sənədlərlə iş“ sektoru

  1.

  Soltanova Gültəkin Mütəllim

Sektor müdiri

 -

  gmutallimova2@gmail.com  

  2.

  Xəlilova Pərvizə Dini

Arxivçi

 -

  -

  3.

  Kazımova Aişə Əliş

Kompüter operatoru

 -

  -