Teleskopun optik xarakteristikası:

Optik sistem – Kasseqren

Kasseqren sisteminin effektiv fokus məsafəsi: F=7500 mm;        Fokal nisbət: f/12.5;

Faydalı görüş sahəsi: 20'x20';                                                            Fokal səthdə miqyas: 27.5ʺ/mm.

 

 

Baş güzgü:                                                                                           Kasseqren  güzgüsü:

Tam diametri: 630 mm                                                                       Diametri: 183 mm

Effektiv diametri: 600 mm                                                                 Kasseqren güzgüsünün fokus məsafəsi: f=-1030 mm

Fokus məsafəsi: 2400 mm                                                                   Tipi: qabarıq hiperbolik

Tipi: parabolik

Çəkisi: 75 kg

Qalınlığı: 110 mm

Ortasındakı dəliyin diametri: 100 mm

 

Axtarıcı teleskop:

Obyektivin Diametri: 110 mm

Fokus məsafəsi: 750 mm

Görüş sahəsi (40 mm-lik okulyarla): 2.08°